Akredituoti pastatų sandarumo tyrimai
El. Paštas: andrius@namuinspektorius.lt                                   Raskite mus: FB ikona
B, A, A+, A++ klasės namų projektavimas
energetinis namo projektavimas

B, A, A+ klasės namų projektavimas

Atliekant pastato projektavimą nėra žinoma koks bus būsimo pastato energinis naudingumas. Negalima teigti, jog vien tik šiltos sienos ir storu termoizoliaciniu sluoksniu apšiltintas stogas, užtikrins mažas išlaidas, šaltuoju metų laikotarpiu. Norint pastatyti ne vien gražų, bet ir nebrangiai eksploatuojamą pastatą, būtina atlikti ir energinį pastato projektavimą.

Čia buvo suprojektuota:

Ne viena dešimtis A energinio naudingumo klasės gyvenamųjų namų 
(suprojektuotas A klasei, atliktas sandarumo bandymas, suskaičiuoti šilumos tilteliai, sertifikavimas A energinei klasei);

A energinio naudingumo klasės prekybos paskirties pastatas su administracinėmis patalpomis 
(suprojektuotas, atliktas sandarumo bandymas, suskaičiuoti šilumos tilteliai, susertifikuotas A energinei klasei, 1350 m2);

A+ energinio naudingumo klasės didžiausias daugiabutis (2016.05.23) Lietuvoje.  Suprojektuotas, atliktas sandarumo bandymas, suskaičiuoti šilumos tilteliai, susertifikuotas A energinei klasei, 2160 m2);

A+ energinio naudingumo klasės gyvenamasis namas.

A+ energinio naudingumo klasės daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalas "Mykolo Lietuvio namai".

Pirmoji Lietuvoje A energinės naudingumo klasės MAXIMA parduotuvė.

Atliktas šiluminių tiltelių vertinimas LIDL prekybos centrams siekiantiems A energinės naudingumo klasės.

Suteikta pagalba siekiant A energinės klasės PILAITĖS TERASOS projektui.

 

Čia užsakę namo projektavimą būsite tikri, jog prie projekto dirbs ir architektas, ir konstruktoius, ir energinio projektavimo specialistas kartu. Taip jūs gausite pilną namo projektą su pasirinkta jūsų namo klase B, A ar net A+, kur namo ekploatavimo išlaidos yra ženkliai mažesnės nei kitų.
Kol kas nei vienas pastatas be išankstinio modeliavimo nebuvo įvertintas A ar aukštesnės klasės kategorija.
Daugiau informacijos pateikiama žemiau. 
Pastato energinis projektavimas – projektavimas, norint sukurti kriterijus būsimo pastato (namo) projektui, kuriuos įgyvendinus, pastatas taptų energiškai efektyvus. Taip pat energinis namo projektavimas yra labai naudingas tikrinant jau atliktus projektus. Patikrinus projektą energiniam naudingumui nustatyti, gausite patvirtinimą apie būsimo pastato atitikimus reikalavimams arba rekomendacijas, kurios užtikrins atitikimą statybos techniniams reglamentams ar jūsų užsibrėžtiems reikalavimams.

Būsimo pastato energinis projektavimas kompiuterine programa leidžia numatyti kiek bus patiriama šilumos nuostolių per visas pastato konstrukcijas: lauko sienas, stogus, grindis, rūsius, langus, stoglangius, duris, fasadų kampus, kitas konstrukcijų susikirtimo vietas. Taip pat parenkama ir inžinerinės įrangos kaip, šildymo sistema, ventiliacinė sistema, kriterijai. Esant pageidavimui ir konkretūs modeliai.

Kas įtakoją pastato energinį efektyvumą? Pastato energinis efektyvumas priklauso nuo:

 

 • Pastato aukštingumo;
 • Pastato sandarumo lygio;
 • Atitvarų šiluminės varžos;
 • Langų ir durų šiluminės varžos;
 • Langų ir durų orinio laidžio klasės;
 • Langų kiekio;
 • Durų kiekio į lauką ir nešildomas patalpas;
 • Šilumos tiltelių;
 • Vėdinimo sistemos parinkimo;
 • Karšto vandens ruošimo sistemos parinkimo;
 • Šildymo sistemos parinkimo.


Kokie reikialavimai pastato atitvaroms ir ilginiams šilumos tilteliams, mažai energijos vartojančiuose pastatuose?

Mažai energijos naudojančių A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasės pastatų atitvarų norminės šilumos perdavimo koeficiento UN(A), UN(A+) ir UN(A++) (W/(m2K)) vertės:
 

Atitvaros rūšis A klasės gyvenamieji pastatai A+ klasės gyvenamieji pastatai A++ klasės gyvenamieji pastatai
Stogai 0,10*K 0,09*K 0,08*K
Perdangos, kurios ribojasi su išore
Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu 0,14*K 0,12*K 0,10*K
Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių
Sienos 0,12*K 0,11*K 0,10*K
Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros 1,00*K 0,85*K 0,70*K
Durys, vartai 1,00*K 0,85*K 0,70*K

A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasių pastatų visų paskirčių norminės ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficiento UN(A), UN(A+) ir UN(A++) ψ (W/(m2K)) vertės:

Ilginio šiluminio tiltelio rūšis Norminės ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų ψ vertės
Tarp pastato pamatų ir išorinių sienų 0
Apie langų angas sienose 0,05*K
Apie išorinių įėjimo durų angas sienose 0,05*K
Tarp pastato sienų ir stogo 0
Fasadų išoriniuose ir vidiniuose kampuose 0
Balkonų grindų susikirtimo vietose su išorinėmis sienomis 0,01*K
Tarp perdangų, kurios ribojasi su išore, ir sienų 0
Stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų angų perimatru 0,05*K

Sekantis reikalavimas mažai energijos naudojantiems pastatams yra energijos sąnaudos šildymui. Šio reikalavimo išpildymas yra sunkiausiai pasiekiamas. Daugiausia tam įtakos turi pastato architektūra, vėdinimo, šildymo sistemos parinkimas bei langų kiekis.

B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasių pastatų energijos sąnaudos šildymui turi būti ne didesnės nei nurodytos ‚STR2.01.09:2005’

Eil. nr Pastato paskirtis B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasių mažai energijos naudojančių pastatų norminės energijos sąnaudos pastato šildymui, kWh/(m2*metai)
B A A+ A++
1 Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų pastatai (namai) 383*Ap-0,22 175*Ap-0,25 170*Ap-0,30 173*Ap-0,36
2 Kiti gyvenamieji pastatai (namai) 311*Ap-0,20 181*Ap-0,28 208*Ap-0,36 200*Ap-0,42
3 Administracinės paskirties namai 369*Ap-0,22 168*Ap-0,26 133*Ap-0,31 55*Ap-0,24
4 Mokslo paskirties pastatai 289*Ap-0,21 121*Ap-0,27 69*Ap-0,28 26*Ap-0,20
5 Gydymo paskirties pastatai 436*Ap-0,21 207*Ap-0,24 210*Ap-0,31 183*Ap-0,36
6 Maitinimo paskirties pastatai 210*Ap-0,20 28*Ap-0,066 17*Ap-0,024 14*Ap-0,01


Palyginkime kokios sąnaudos šildymui turėtų būti vieno buto gyvenamajame name:
 

 • B klasei – 119,4 kWh/(m2*metai);
 • A – 46,5 kWh/(m2*metai);
 • A+ klasei – 34,7 kWh/(m2*metai);
 • A++ klasei – 25,7 kWh/(m2*metai).


Šiuo metu didžioji dauguma naujai pastatytų pastatų patenka į C klasę. Tokių pastatų sąnaudos šildymui yra apie 150-200 kWh/(m2*metai). Matome, jog teisingai suprojektuotas ir teisingai pastatytas pastatas gali suvartoti 4-8 kartus mažiau energijos, kas ženkliai sumažintų išlaidas jo išlaikymui.

Ištrauka iš STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.01.09:2012 „PASTATŲ ENERGINIS NAUDINGUMAS. ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMAS“ PATVIRTINIMO

23. Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas [3.1], o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, yra po 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip  B.

24. Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas [3.1], o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, yra po 2016 m. lapkričio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A.

25. Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas [3.1], o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, yra po 2018 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A+.

26. Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas [3.1], o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi – statybos darbai pradėti, yra po 2021 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A++.


Energetinis sertifikavimas techninė priežiūra ( energinis sertifikavimas technine prieziura ) energetinio naudingumo sertifikatas, kaina. Energetinis pastato sandarumo silumos nuostoliai, termovizorius (šilumos laidumas) parodytu ant kiek pastat termo sandarus bei ar yra energetiškai naudingas ar nuostolingas. Šilumos nuostolių išvengti padės termovizinis testas, pastato sandarumo lygiui (sertifikavimui) nustatyti. Iš termovizinės nuotraukos (termonuotraukos), schemų, nustatomas pastatų energetinis sertifikavimas. Pasiruošimas energetiniam sertifikavimui reikalinga įranga, termovizoriai. Iš termografinės nuotraukos viskas matosi. Energetinių nuostolių santykis ir termoizoliacijos naudingumo išraiška padės nustatyti statinių termolaidumą. Techninė priežiūra reikalinga visiems ypač senesnio tipo objektams.

Termovizija ir termoviziniai tyrimai

Termovizijos paslaugos, termovizoriaus pagalba darome termonuotraukas ir nustatome apšiltinimo broko vietas, šalčio tiltus ir grindinio šildymo kontūrą Energinio naudingumo sertifikatai; Metrologiškai patikrinta įranga, ilgametė patirtis, darbų kokybė. Termoviziniai tyrimai atliekami visoje Lietuvoje.

Termovizorius – infraraudonųjų spindulių kamera

Termovizoriaus kamera leidžia pamatyti tai, ko žmogaus akis negali. Termovizoriumi su IR-FUSION technologija ( unikali patentuota technologija, leidžianti infraraudonųjų spindulių spektre matomą vaizdą derinti su paprastu, skaitmeninės kameros rodomu vaizdu) atliekame pastatų termovizinę analizę (nustatome statybos, rekonstrukcijos ar eksploatacijos metu atsiradusius defektus, statybos broką). Perkantiems tiek senos, tiek naujos statybos namus ar butus spalvotos termonuotraukos vizualiai parodo to statinio kokybę – ar jis sandarus šilumos atžvilgiu ar pro jo sienas, langus, duris vis dėl to iškeliauja šiluma laukan. Termovizinio tyrimo metu itin tiksliai nustatomos šilumos praradimo vietos: ištiriamas fasadas, pamatai, perdangos, stogas, identifikuojamos langų, stoglangių, lauko durų nesandarumas ir montavimo klaidos, grindinio šildymo išvedžiojimo planas ir trūkę vandentiekio vamzdžiai. Termovizinio tyrimo metu nustatomi visi statybos broko epizodai ir defektai atsiradę pastato natūralios eksploatacijos metu, dėl kurių patiriami šiluminės energijos nuostoliai. termovizija Vilniuje, termovizija Klaipėda, termovizija Vilniaus regione, termovizorius, termovizinis tyrimas, šilumos nuostoliai, termovizinio tyrimo kaina, termonuotrauka, termovizija kaina, termovizinė nuotrauka, termovizija Kauno rajone, namo nuotraukos, šaltas namas, termovizoriaus nuoma, termovizija Vilniuje, termovizija Kretinga, termovizija Palanga, termovizija Rietavas, termovizija Plungė, termovizija Neringa, energinio naudingumo sertifikatas